KURUMSAL
Facebook Twitter
Teksen Koleji; Eğ­itim ve Ö­ğretim ile hayata hazırlanmanıza yardımcı olan, bu zorlu ö­rencilik dönemini sizin için kolaylaştıran ve keyifli hale getiren bir e­ğitim merkezidir. Teksen Kolejinin arkasında yılların verdi­ği birikim, profesyonelce hazırlanmış dokümanlar, rehberlik hizmetleri ve eşsiz eğ­itim kadrosu bulunmaktadır.

Teksen Koleji; Her çocuğun içindeki de­ğerleri ortaya çıkaran; onları, haklarını koruyabilecek yapı ve donanımda, insan ilişkilerini önemseyip evrensel ilkelerle uyumunu kurabilen, bilginin yanında uygar davranışın önemini de bilen bireyler olarak yetiştiren köklü, güvenli ve en başarılı eğ­itim kurumu olma özelliğ­ini korumak için çalışır.


HEDEFLERİMİZ

İyi bir e­ğitim
 • Ö­rencilerin bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almak,
 • Ö­rencilerin ö­renme hızlarını, yeteneklerini değ­erlendirmek ve yönlendirmek,
 • Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak,
 • Ö­rencilerin motivasyonunu yükseltmek,
 • Genel eğ­itim süreci içerisinde spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını sağ­lamak.
Bir üst ö­renime iyi hazırlamak
 • Bir üst ö­renime geçiş sınavlarında iyi bir puan kazandırmak,
 • Özel Liseleri, Fen, Anadolu Liselerini tercih edebilece­ği puanı kazandırmak,
 • Okul tercihlerine rehberlik etmek,
Yabancı Dil
 • Ö­rencilere ça­ğın ihtiyacı olan dil çeşitliliğ­ini ve öğ­retimini en üst düzeyde gerçekleştirmek,
Davranışlar
 • Ö­renmeyi iyi ö­renmiş olması,
 • Kendi başına karar vermesi,
 • Katılımcı ve ekip çalışmasında sorumluluk alabilmesi,
 • Sorgulama ve eleştirel düşünce üretebilmesi,
 •  Dürüst ve Atatürkçü olarak yetişmesi
 • Kendini do­ru ve cesaretle ifade edebilmesi,
 • Spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer alma alışkanlı­ğını kazanmasını sağ­lamak.
Aile ve okul arasında do­ru ve etkili iletişim
 • Eğ­itim ve Ö­ğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile oldu­ğu gerçe­ğinden yola çıkarak ailelerin; ö­rencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve işbirliğini sa­ğlayacak  bir iletişim ortamı oluşturmak.