Anaokulu
Okulumuzda uygulanan eğitim programı, çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel” bir program olup, anlayış olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir yapıdadır. Çocukların gelişimsel gereksinimleri karşılanırken, gelişim alanlarının her biri ile olan dinamik etkileşimi desteklenerek, tüm gelişim alanlarındaki davranışların daha üst düzeye çıkartılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Anaokulu

Anaokulu
Bu program ile çocukların,
" Birer ö­renen olarak; kendi bilgi, beceri, tutum, davranış ve kavram düzeylerini sorgulaması, 
" Ne ö­renmek istediklerine, en iyi nasıl ö­reneceklerine karar vermesi, 
" Hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, kendi ilgi alanlarının farkına varması, 
" Ailesinin dışında yaşıtlarıyla ve büyüklerle olmayı ö­renmesi, bağ­ımsız davranışlar geliştirerek kendisinin ve başkasının duygularını fark etmesi, 
" Araştırma ve ö­renmeye ilgi uyandırılması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, 
" Sevgi, saygı, işbirli­ği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma , paylaşma davranışlarının geliştirilmesi, 
" Kendine güven ve saygı duyması, öz denetim kazandırılması, 
" Dil kullanımı ve sözcük dağ­arcı­ğının geliştirilmesi, Türkçeyi do­ru ve güzel konuşması, 
" E­lenerek, sezdirerek ve oynayarak ö­renmeleri sa­ğlanır.