KÖY'DE BİR GÜN
12 Nisan 2018
Facebook Twitter
KÖY'DE BİR GÜN

Doada vakit geçirmek konsantrasyonunuzu geli_tirir ve daha verimli çal1_mam1z1 salar. Çocuklar aç1k havada birlikte oyunlar yarat1r birlikte oyunlar oynar ve aç1k havada vakit geçiren çocuklar oyun oynarken hayal güçlerini, yarat1c1l1k ve ke_fetme becerilerini daha fazla kullan1r dedik ve Köyde Bir Gün etkinlii için yola ç1kt1k. Bugün bizi misafir eden Akyaz1 Alt1ndere Rauf Bey At Çiftliine ve bahçelerini bize açan Sabay Çiftlii Sakinlerine çok te_ekkür ederiz.Çocuklar1m1z1n hat1ralar1na güzel bir gün daha ekleyerek günümüzü bitirmek bitirdik.