Lise
Teksen Koleji; Eğitim ve Öğretim ile hayata hazırlanmanıza yardımcı olan, bu zorlu öğrencilik dönemini sizin için kolaylaştıran ve keyifli hale getiren bir eğitim merkezidir. Teksen Kolejinin arkasında yılların verdiği birikim, profesyonelce hazırlanmış dokümanlar, rehberlik hizmetleri ve eşsiz eğitim kadrosu bulunmaktadır.

Lise

Lise
MİSYONUMUZ
Atatürk ilke ve inkılâplarına ba­lı, ilgi ve yetenekleri do­ğrultusunda yüksek ö­renime yönelmiş, kendine güvenen, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen, toplumsal de­ğerlere duyarlı, olayları çok yönlü ve objektif olarak de­ğerlendirebilen, ça­ğın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip, yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanabilen, liderlik özelliklerinin yanında işbirli­ği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Her yönden nitelikli, sosyal, kültürel ve bilimsel altyapı ve donanıma sahip,en az bir yabancı dili çok iyi bilen, aldığ­ı eğ­itimi yaşantısında uygulayabilen, değ­işime ve gelişime açık, ö­renmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değ­erlerini yaşayan ve yaşatan, sorumluluk sahibi, adaletli, ahlaklı, hoşgörülü ve kişisel disiplin ilkelerine ba­lı, kendine güvenen,  kendini sorgulayan,  araştırmacı, ça­ğdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştiren örnek bir eğ­itim kurumu olmak

TEMEL DEĞ‑ERLERİMİZ
Demokrasi kültürüne sahip olmak
Milli ve manevi de­ğerlere ba­lı kalmak
Türkçeyi do­ru ve etkili kullanmak
Açık ve dürüst iletişim
Karar almada şeffaflık ve hesap verebilirlik
Problemin değ­il, çözümün parçası olmaya çalışmak
Bireysel farklılıklara saygılı olmak
Güvenilir, saygın, hoşgörülü ve adil olmak
Üretken, sorgulayan, ilkeli vatandaş olmak
Doğ­aya saygılı olmak