BÜYÜKLERİMİZLE KEYİFLİ BİR GÜN
5 Nisan 2018
Facebook Twitter
BÜYÜKLERİMİZLE KEYİFLİ BİR GÜN

Öretmenlerimiz ve yöneticilerimiz Hendek Melek Ni_anc1 Huzurevi'ni ziyaret ettiler.Ziyaret kapsam1nda müzik öretmenlerimiz öncülüünde öretmenlerimizin güzel sesleriyle büyüklerimize birlikte _ark1lar söyledik. KIymetli an1lar1n1 dinleyerek tecrübeleri ve sohbetleri ile ho_ça vakit geçirdik. Nesilden Nesile diyerek gerçekle_tirdiimiz kermesin gelirini de huzurevi müdürümüze teslim edip hediyelerimizi de sunarak çok k1ymetli ev sahiplikleri için te_ekkür edip ellerini öptükten sonra çok deerli elemeyi hediyelerini kabul ettik. Büyüklerimizin yüzlerindeki memnuniyeti görmü_ olman1n mutluluuyla hay1r dualarla yanlar1ndan ayr1ld1k. Bu kermese katk1 salayan tüm velilerimize,anas1n1f1ndan son s1n1fa kadar harçl1klar1 ile kermese kat1lan tüm örencilerimize, tüm öretmenlerimize çok te_ekkür ediyor ve Teksen Ailesi olarak daha nice sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte olmay1 diliyoruz.