ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 103. YILI
21 Mart 2018
Facebook Twitter
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 103. YILITam 103 y1l önce kazan1lan zaferin kahramanlar1n1 yad etmek, o günlerde ya_ananlara empati kurup aziz _ehitlerimizin hangi _artlar alt1nda bu topraklar1 bizlere vatan k1ld11na _ahitlik etmek amac1yla bugün okulumuz yemekhanesinde ilk ve ortaokul örencilerimize o günün yemek menüsü ile bir sunum gerçekle_tirildi. Aziz _ehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle an1yoruz.