Mind-Up'tan Öğretmenlerimize Seminer
29 Eylül 2017
Facebook Twitter
Mind-Up'tan Öğretmenlerimize SeminerOkulumuz öretmenlerine MIND UP eitim dan1_manlar1m1z taraf1ndan, derste verimli zaman kullan1m1, dersi canl1 ve elenceli hale getirme ve bireysel ba_ar1n1n art1r1lmas1na yönelik eitimler verildi. Keyifli bir sohbet havas1nda geçen bu eitimde öretmenlerimiz merak ettikleri konularda sorular1na yan1t arayarak öretim kalitelerini daha da yükseltmeye çal1_t1lar.