''Pİ'' GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
16 Mart 2018
Facebook Twitter
''Pİ'' GÜNÜ ETKİNLİKLERİÜnlü matematik sabiti Pi say1s1 an1s1na özel kabul edilen ve her y1l 14 Mart'ta kutlanan Pi Günü okulumuz taraf1ndan bu y1l da büyük bir heyecanla kutland1. Örencilerimizin zihinlerine Pi say1s1n1 kaz1mak ve elenerek örenmeyi gerçekle_tirmek amac1yla düzenlediimiz etkinlikler sonucunda okulumuzda anas1n1f1ndan ortaokula bütün örencilerimiz için Pi Günü çok keyifli geçti. Örencilerimiz etkinlikler kapsam1nda bir yandan ti_örtlerini ve pastalar1n1 Pi i_aretiyle süslerken dier yandan gelirini yakla_an Ya_l1lar Haftas1'nda huzurevi yarar1na kullanmak amac1yla kermes düzenlediler. Kermes bitiminde ise örencilerimiz kendi yapt1klar1 pastalar1 yiyerek Pi Günü etkinliklerini sonland1rd1lar. Etkinliklerimizde emei geçen bütün öretmenlerimize,örencilerimize ve kermesimize birbirinden lezzetli yiyecekleri ile destek olan tüm velilerimize te_ekkür ederiz.