Kitap Okuyarak Öğreniyoruz
6 Temmuz 2018
Facebook Twitter
Kitap Okuyarak ÖğreniyoruzKitaplar çocuğun, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Resimli ve eğitici hikaye kitapları çocuğun hayal dünyasına bir pencere açar ve hikaye karakterlerinin de yardımıyla farklı bakı_ açıları edinmelerine yardımcı olur. Yani masallar ve hikaye kitaplarının içindeki figürler ve mesajlar çocuğun örenme sürecinde önemlidir. Kitapların çocuklarımız üzerindeki bu olumlu etkilerinden yola çıkarak anaokulu örencilerimiz rehber öğretmenimizle beraber bir masal okuma etkinliği gerçekle_tirdiler. Bredi Emir Vermeyi Çok Seviyor adlı davranış eğitimi amacıyla yazılımı kitabı rehber öğretmenimiz okurken örencilerimiz de canlandırmalar yaparak ve Ejderha Bredi'nin kendini üstün görme, emir verme gibi davranışlarını tartı_arak etkinliğimize katılım sağladılar.