Kodlama Eğitimimiz Devam Ediyor
22 Haziran 2018
Facebook Twitter
Kodlama Eğitimimiz Devam Ediyor

Dönem içerisinde Ms PowerPoint ile sunu haz1rlamay1 örenen 3. S1n1f örencilerimiz 4. S1n1fta alacaklar1 kodlama eitimi için yaz okulunda ön haz1rl1k niteliindeki etkinliklerle kodlama yapman1n keyfine vard1lar.