Miniklerimiz Bilgisayar Kullanıyor
22 Haziran 2018
Facebook Twitter
Miniklerimiz Bilgisayar Kullanıyor

Anas1n1f1 örencilerimiz yaz okulunda bilgisayar laboratuvar1m1zla bulu_up elenceli uygulamalar ile bilgisayar kullanma becerilerini geli_tirmeye ba_lad1lar.