Canlı Langırt Oyunumuz
22 Haziran 2018
Facebook Twitter
Canlı Langırt Oyunumuz

Yaz okulu etkinliklerimiz drama öretmenlerimizin ye_il bahçede haz1rlad11 canl1 lang1rt oyunu ile elence ve heyecan1 bir arada ya_att1.