"TEKSENDE 23 NİSAN"
27 Nisan 2018
Facebook Twitter
"TEKSENDE 23 NİSAN"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram1 Etkinliklerimizden biri de "TEKSENDE 23 N0SAN" etkinlii oldu. Her s1n1f kendine dü_en görevi en iyi _ekilde yerine getirerek boyama etkinliini tamamlad1. Ard1ndan okulumuz ye_il bahçesinde bir araya getirilen harfler ile "TEKSENDE 23 N0SAN" etkinliimiz tamamlanm1_ oldu. Emei geçen öretmen ve örencilerimize te_ekkür ediyoruz