TEKSEN KOLEJİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLADI
10 Aralık 2017
Facebook Twitter
TEKSEN KOLEJİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLADICumhuriyetin ilan1n1n 94. y1l1 okulumuzda co_kulu bir törenle kutland1. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkada_lar1 ve tüm _ehitlerimiz için sayg1 duru_u ile törenimiz ba_lad1.Ard1ndan örencilerimizin ve öretmenlerimizin haz1rlad11 Cumhuriyet Korosu, oratoryo ve Gençlie Hitabenin okunmas1 gösterileri ile _iirler ve _ark1lar e_liinde törenimiz tamamland1. Bizi derinden etkileyerek böylesine duygulu anlar ya_atan bu törenin haz1rlan1p sunulmas1nda emei geçen tüm öretmenlerimize ve örencilerimize te_ekkür ediyoruz.