DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA TEKSEN
29 Haziran 2018
Facebook Twitter
DÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA TEKSENDÜNYA SORUNLARI KARŞISINDA TEKSEN

4. sınıf örencilerimiz yaz okulu etkinliklerimiz kapsamında rehber öğretmenimizle problem çözme becerilerine yönelik bir rehberlik etkinliği gerçekleştirdiler. 4 gruba ayrılan öğrencilerimiz, gruptaki arkadaşlarıyla küresel ısınma, çevre kirliliği, orman yangınları ve ormanların tahribi, türlerin yok olması konularında problem çözme basamaklarını öğrenerek çözüm üretmeye çalıştılar. Daha sonra her grup buldukları çözüm yollarını ve sloganlarını arkadaşlarıyla paylaştılar.