HABERLER
3. ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMASI
12 Mart 2018
Facebook Twitter
3. ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMASIOkulumuzda bu hafta sonu ikili saymadan pi say1s1na imkans1z üçgenden Leonardo Da Vinci'nin Köprüsü'ne, ünlü matematikçi John Nash'in oyun teorisi, Mimar Sinan'1n yap1lar1ndaki s1rlar1 çocuklar1m1za hikâyelerle anlatan Tales Matematik Müzesi'nin her y1l düzenledii Matematik s1nav1n1n 2017-2018 y1l1 s1nav1 ba_ar1 ve heyecanl1 uyguland1. S1navda Hendek ve Serdivan kampüslerimiz de okuyan 3,4,5,6, 7 ve 8. s1n1f örencilerimiz kendilerini deneme imkan1 buldular.