HABERLER
KÜTÜPHANELER HAFTASI
30 Mart 2018
Facebook Twitter
KÜTÜPHANELER HAFTASI

Kütüphaneler Haftas1 dolay1s1yla okuman1n önemine dikkat çekmek için örencilerimizle birlikte s1n1flarda klasik müzik e_liinde kitaplar1m1z1 okuduk.