HABERLER
Fen Bilimleri Dersimiz
22 Haziran 2018
Facebook Twitter
Fen Bilimleri Dersimiz

Fen Bilimleri etkinliklerinde örencilerimizin örenmi_ olduklar1 younluk konusu ile 7. s1n1f da örenecekleri kar1_1mlar1n ayr1_t1r1lmas1 yöntemleri konusunun birle_tirelerek elenerek,yaparak ve ya_ayarak ön örenmeleri salanm1_t1r.