HABERLER
Uluslararası Televizyon İzlememe Haftası
28 Nisan 2018
Facebook Twitter
Uluslararası Televizyon İzlememe Haftası

Okulumuzda her önemli gün ve haftada etkinlikler h1z kesmeden devam ediyor. Uluslararas1 Televizyon 0zlememe Haftas1 4. s1n1f örencilerimizin haz1rlad11 drama etkinlii ile etkileyici bir sunumla gerçekle_tirildi. Etkinlikte emei geçen öretmenlerimizi ve üstün performanslar1ndan dolay1 örencilerimizi tebrik ediyoruz.