HABERLER
ORMAN HAFTASI
26 Mart 2018
Facebook Twitter
ORMAN HAFTASI

Orman sevgisi ve bilinci kazand1rmak gelecek nesillere 1_1k olmak,yol göstermek amac1 ile "Orman Haftas1"etkinlikleri kapsam1nda Anas1n1f1 örencilerimiz için Orman Bölge Müdürlüü'ne gezi düzenlendi.Teksen'li miniklere ormanlar1n önemi konusunda k1sa bilgiler verilerek ba_lanan etkinlik program1 ,haz1rlanan serginin gezilmesiyle devam etti.Orman Genel Müdürlüü taraf1ndan haz1rlanm1_ olan "Orman Dostlar1"isimli çizgi filmin izlenmesinin ard1ndan Bölge Müdürlüü bahçesinde Akasya,Servi ve F1st1k çam1 tohumlar1 kullan1larak tohum ekimi etkinlii gerçekle_tirildi.Gezi sonunda kendilerine içinde fidan ve daha birçok sürprizin bulunduu birer çanta hediye edilen örencilerimizin mutluluu görülmeye deerdi.