HABERLER
GELECEĞE MEKTUP
6 Nisan 2018
Facebook Twitter
GELECEĞE MEKTUP

Okul olarak geçmi_ten miras, kültürel birikimi olan deerleri örencilerimize hat1rlatmaya devam ediyoruz. Bu deerlerden biri olan mektuba da dikkat çekmek amac1yla çok anlaml1 bir etkinlik gerçekle_tirdik. Bu etkinlik kapsam1nda 5 s1n1flar1m1z 3 y1l sonra açmak üzere bugünkü fikirlerini ve an1lar1n1 gelecekteki kendilerine emanet olarak b1rakt1lar. Okulumuzda bir gelenei ba_latt11m1z ve bundan sonraki y1llarda da devam ettireceimiz bu etkinlik örencilerimizin duygulu ve bir o kadar da elenceli dakikalar geçirmesini sebep oldu.