HABERLER
Paintball Etkinliğimiz
28 Nisan 2018
Facebook Twitter
Paintball Etkinliğimiz

8. s1n1f örencilerimizin çevre ile iyi ileti_im kurmas1, arkada_lar1 ile i_birlii yapmas1,grupla beraber çal1_ma sorumluluunu yerine getirme ve yarat1c1l11n1 geli_tirmesi ile f1rsatlar1 elde etmeleri için hep birlikte paintball etkinliinde keyifle vakit geçirdik.