HABERLER
TEKSEN KOLEJİ “NESİN MATEMATİK KÖYÜ”NDE
1 Mart 2018
Facebook Twitter
TEKSEN KOLEJİ “NESİN MATEMATİK KÖYÜ”NDE

Okulumuz 7 ve 8. S1n1f örencileri hafta sonunu geçirmek için ^irincede bulunan Nesin Matematik Köyüne gittiler. ^irincede kahvalt1 ile ba_layan gezide matematik derslerinde  matematik profesörü Ali Nesin ile sohbet imkân1 bulan örencilerimiz, sorulara verdikleri doru yan1tlarla takdir toplad1. Ali Nesine kitaplar1n1 imzalatma f1rsat1 bulan örencilerimiz ak1llar1na tak1lan sorular1 da sordular.

Dersin ard1ndan Efes Antik Kentini ve Meryem Ana Kilisesini gezen örencilerimiz tarihi mekanlar1 inceleyerek keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

0lgi çekici matematik dersleri, keyifli sohbetleri, soru çözümleri, sosyal ve sportif aktiviteler ile dolu iki günün ard1ndan matematik köyünden ayr1lan örencilerimiz, ^irince merkezine geçerek al1_veri_ yapt1ktan dönü_ yoluna koyuldular.