HABERLER
GELECEK HAKKINDA DÜŞÜNELİM, KONUŞALIM!
31 Mart 2018
Facebook Twitter
GELECEK HAKKINDA DÜŞÜNELİM, KONUŞALIM!Mart ay1 rehberlik etkinliği kapsam1nda dördüncü s1n1f öğrencilerimiz rehber öretmenimizle ''Gelecek Hakk1nda Düşünelim etkinliğini gerçekleştirdiler. Bu çal1şmada öğrencilerimiz; gelecek hakk1ndaki düşüncelerini, dünyadaki sorunlarla ilgili çözüm önerilerini paylaşt1lar ve geleceğe mektup yazd1lar.