HABERLER
YAPAY ÇEVRE ÇALIŞMAMIZ
3 Nisan 2018
Facebook Twitter
YAPAY ÇEVRE ÇALIŞMAMIZ

Okulumuz örencilerinin at1k malzemelerle haz1rlad11 yapay çevre sunumlar1 teneffüslerde örencilerimize hem at1k ürünlerin nas1l deerlendirilebilecei hakk1nda örnek oldu hem de bilgilenmelerini salad1.