HABERLER
KÜTÜPHANELER HAFTASI
5 Nisan 2018
Facebook Twitter
KÜTÜPHANELER HAFTASIKütüphaneler Haftas1 kapsam1nda 3. s1n1f örencilerimiz ilkokul ve anas1n1f1 örencilerimiz için bir tiyatro oyunu sergilediler. Etkinlie oldukça iyi haz1rlanan örencilerimiz rehber öretmenimizin Kitap okuma Al1_kanl11 konulu bilgilendirici seminerinden sonra arkada_lar1 için _ark1 söyleyip dans gösterilerini de gerçekle_tirdiler. Bu güzel etkinlikte emei geçen tüm öretmen ve örencilerimize te_ekkür ederiz.