HABERLER
TEKSEN KOLEJİ YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA RENGARENK BAŞLADI
21 Eylül 2017
Facebook Twitter
TEKSEN KOLEJİ YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA RENGARENK BAŞLADI

2017-2018 eitim-öretim y1l1; örencilerimiz, velilerimiz, öretmenlerimiz ve idarecilerimizin kat1l1m1yla okulumuzun bahçesinde gerçekle_tirilen renkli ve co_kulu bir törenle ba_lad1. Okulumuzun ilk günü, tatilden dönen örencilerimizin öretmen ve arkada_lar1yla hasret gidermesinin ard1ndan konu_malar1n, _iirlerin ve _ark1lar1n yer ald11 aç1l1_ törenine geçildi. Günün anlam ve önemine vurgu yap1lan törenimizde öretmenlerimiz yeni eitim-öretim y1l1 ve örencileri için dilekler dileyip rengarenk balonlar1n1 gökyüzüne b1rakt1lar. 0lk ders zilinin çal1nmas1yla bitirilen törenimizin ard1ndan örencilerimiz yeni eitim-öretim y1l1n1n ilk dersine girdiler. Yeni dönemin tüm örenci ve öretmenlerimiz için sal1kl1, huzurlu ve ba_ar1l1 geçmesini dileriz.