HABERLER
Sorumluluk Ajanları Hediyelerini Aldı
5 Mart 2018
Facebook Twitter
Sorumluluk Ajanları Hediyelerini AldıOkulumuz 0lkokul Görsel Sanatlar ve Rehberlik zümresi taraf1ndan düzenlenen Sorumluluk konulu resim yar1_mas1n1n kazananlar1na ba_ar1 belgeleri ve hediyeleri bugün verildi. Yar1_mada emei geçen öretmen ve örencilerimize te_ekkür ediyor, miniklerimize nice ba_ar1lar diliyoruz.