HABERLER
"Ses Bir Enerji Çeşididir"
18 Nisan 2018
Facebook Twitter
"Ses Bir Enerji Çeşididir"

4.s1n1flar1m1zla bu hafta "Ses Bir Enerji Çe_ididir." deneyini yapt1k. Elenirken örenmenin her zaman daha kal1c1 olduuna inanc1m1zla gerçekle_tirdiimiz bu deneyde de örencilerimize sesin bir enerji olduunu ilgi çekici bir deneyle gösterdik. Örencilerimiz sesin havadaki tanecikleri titre_tirerek mumu söndürmesi ve bardaklar1 devirebilmesi kar_1s1nda hem _a_1rd1 hem elendi hem de uzun y1llar unutamayacaklar1 bir bilgi elde etmi_ oldular.