HABERLER
Öğretmenlerimize Yaratıcı Drama Semineri Düzenlendi
30 Ağustos 2017
Facebook Twitter
Öğretmenlerimize Yaratıcı Drama Semineri Düzenlendi

Öretmenlerimizin s1n1fta kullanabilecekleri drama uygulamalar1n1n çal1_1ld11 Öretmenlere Yarat1c1 Drama Semineri öretmenlerimizin kat1l1m1yla gerçekle_ti.

Drama Eitmeni Tolga Ar1kan taraf1ndan verilen bu seminerde yarat1c1 drama ve eitimde drama hakk1nda bilgiler verildi. Yöntem olarak yarat1c1 draman1n, kullan1ld11 çe_itli teknikler arac1l11yla farkl1 alanlara ait konular1n öretilmesi sürecinde çok etkin bir süreç olduunun alt1n1n çizildii seminerde öretmenlerimiz konu hakk1nda bilinçlenirken uygulamal1 anlat1mlarla da keyifli dakikalar geçirdiler.